آرشیو مربوط به گیربکس صنعتی، خطوط نورد، تولید میلگرد