رولیک های غلتکی و سیستم های برگشتی ( Roller Way and Delivery Systems )

رولیک های ELMAS MACHINE  و سیستم های کانوایر و برگشت با توجه به نیاز مشتریان، نیازها و ظرفیت کارخانه توسط مهندسین طراح مجرب ما طراحی شده است. سیستم تحویل نیز با توجه به محیط کاربردی آن مانند نوع غلتکی و فرم های زنجیره ای به روش های مختلف طراحی می شود. محصولات ما به دلیل استحکام و ویژگیهای عملیاتی ساده، از طرف اهل فن قابل پدیزش تر می باشد.