ربات تعویض غلتک سریع ( Quick Roll Change Robot )

از این تجهیزات برای آماده سازی استندهای Housingless استفاده می شود. این ربات به دلیل افزایش سرعت تعویض غلتک ها و آماده سازی استندها استفاده می شود. این دستگاه مطابق با نیاز مشتری تمام اتوماتیک و نیمه اتوماتیک ساخته می شود. یکی از بزرگترین مزایای این ربات ها نیاز به تعداد کمتری از افراد در حال آماده سازی است.

دستگاه کج کننده ( Tilting device )

این تجهیزات برای کج کردن پایه های عمودی Housingless از افقی به عمودی استفاده می شود. این دستگاه مطابق با نیاز مشتری تمام اتوماتیک و نیمه اتوماتیک ساخته می شود.